Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ (EU Aid Volunteers) είναι μια διεθνής ευκαιρία εθελοντισμού στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το πρόγραμμα αφορά τους ευρωπαίους πολίτες και τους κατοίκους μακράς διαρκείας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις αρμοδιότητες των τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων

decoration ball green three
decoration ball orange four

Περί τίνος πρόκειται

Το EU Aid Volunteers είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τρία είδη έργων: Τεχνική Βοήθεια (κατάρτιση Eυρωπαϊκών οργανώσεων σχετικά με το πρόγραμμα και τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας), Ανάπτυξη Ικανοτήτων (ενίσχυση της αντίδρασης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της διαχείρισης εθελοντών σε μη-Ευρωπαϊκές χώρες) και Αποστολή Εθελοντών (από χώρες τις ΕΕ).

Ανακαλύψτε την πύλη αφιερωμένη στους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ που δημιουργήθηκε από τη GVC

Ανάπτυξη Ικανοτήτων (ΑΙ)

Ο στόχος του έργου Ανάπτυξης Ικανοτήτων είναι να βελτιώσει τις ικανότητες των μη-Ευρωπαϊκών οργανώσεων υποδοχής όσον αφορά στην πρόληψη και τη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων μέσω της υποστήριξης των EU Aid Volunteers. Οι οργανώσεις εκπαιδεύονται και στην υποδοχή και διαχείριση των εθελοντών αυτών.

Αποστολή Εθελοντών (D)

Κατά τη διάρκεια της Αποστολής τους, οι εθελοντές επιλέγονται, εκπαιδεύονται και αποστέλλονται σε τρίτες (μη-Ευρωπαϊκές) χώρες, προκειμένου να στηρίξουν τις διεθνείς και τοπικές κοινότητες που εκτελούν ανθρωπιστικές δραστηριότητες στις χώρες αυτές. Οι εθελοντές είναι πολίτες ή κάτοικοι μακράς διάρκειας της ΕΕ, ηλικίας 18 ετών και άνω, των οποίων τα προφίλ επιλέγονται με βάση τις ανάγκες των τοπικών οργανώσεων που αναρτώνται στη σελίδα Κενές θέσεις της ιστοσελίδας για τους εθελοντές.

Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ)

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των Ευρωπαϊκών οργανώσεων στην ανθρωπιστική βοήθεια και στη βελτίωση των ικανοτήτων (προτύπων) στη διαχείριση εθελοντών, προκειμένου να επιτευχθεί η πιστοποίηση οργανώσεων για να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα αποστολής εθελοντών EU Aid Volunteers σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Χρονοδιάγραμμα

Δημιουργία και εξέλιξη του προγράμματος EU Aid Volunteers

20

07
η Συνθήκη της Λισαβόνας

η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί ένα σώμα εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

11
13
πιλοτικά προγράμματα

ξεκινούν τα πρώτα 12 πιλοτικά προγράμματα που αποστέλνουν εθελοντές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη-Ευρωπαϊκές χώρες

14
δημιουργείται ένα επίσημο Ευρωπαϊκό σώμα εθελοντικής ανθρωπιστικής βοήθειας

δημιουργείται ένα επίσημο Ευρωπαϊκό σώμα εθελοντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του EU Aid Volunteers

16
20
Πρώτο έργο EUAV

χορηγούνται κονδύλια για την έναρξη προγραμμάτων EU Aid Volunteers με την συμμετοχή περίπου 4.000 ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται και θα αποστέλλονται σε μη-Ευρωπαϊκές χώρες για δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας.

decoration ball orange thirteen
decoration ball green eleven

Οι κανονισμοί

Το πρόγραμμα EU Aid Volunteers βασίζεται σε τρεις ευρωπαϊκούς κανονισμούς που λειτουργούν ως τα νομικά του θεμέλια, καθορίζουν τη διάρθρωσή του και ορίζουν τα πρότυπά του.

Κανονισμός Αριθμός.

Εκτελεστικός Κανονισμός Αριθμός.

Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός Αριθμός.

Κανονισμός Αριθμός.

n° 375
Έτος 2014

ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ

Μάθετε περισσότερα

Εκτελεστικός Κανονισμός Αριθμός.

n° 1244
Έτος 2014

καθορίζει διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση του εθελοντισμού, τα προγράμματα κατάρτισης και τους μηχανισμούς πιστοποίησης

Μάθετε περισσότερα

Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός Αριθμός.

n° 1398
Έτος 2014

θέτει πρότυπα σχετικά με την αναγνώριση, τις ίσες ευκαιρίες, τις συνεργασίες και τα προσόντα

Μάθετε περισσότερα

Ανακαλύψτε τους εταίρους μας

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo