Algatus

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatus (EU Aid Volunteers) on rahvusvaheline vabatahtliku tegevuse võimalus humanitaarabisektoris. Algatus kaasab Euroopa kodanikke ja pikaajalisi elanikke, tugevdades samas kohalike kogukondade ja organisatsioonide pädevust

decoration ball green three
decoration ball orange four

Mis see on?

EL humanitaarabi vabatahtlike programm koosneb kolme tüüpi projektidest: tehniline abi (Euroopa organisatsioonide koolitamine programmi ja humanitaarabisektori valdkonnas), suutlikkuse suurendamine (humanitaarabi andmise ja vabatahtlike juhtimise tugevdamine kolmandates riikides) ja lähetamine (ELi vabatahtlike saatmine).

Uuri lähemalt GVC loodud ja programmile EU Aid Volunteers pühendatud portaali

Suutlikkuse suurendamine (SS)

Suutlikkuse suurendamise projektide eesmärgiks on parandada ELi mittekuuluvate riikide vastuvõtvate organisatsioonide pädevust humanitaarkriiside ennetamisel ja juhtimisel EL humanitaarabi vabatahtlike abiga. Organisatsioone koolitatakse ka neid vabatahtlikke vastu võtma ja juhtima.

Lähetamine (L)

Lähetamise faasis valitakse, koolitatakse ja saadetakse vabatahtlikud kolmandatesse (ELi mittekuuluvatesse) riikidesse, et pakkuda toetust rahvusvahelistele ja kohalikele kogukondadele, kes seal humanitaarabialaseid tegevusi läbi viivad. Need vabatahtlikud on ELi kodanikud või pikaajalised elanikud, kes on 18-aastased või vanemad ja kelle profiilid on välja valitud kohalike organisatsioonide vajaduste alusel, mis on sel eesmärgil ära toodud programmi veebisaidi vabade töökohtade lehel.

Tehniline abi (TA)

Tehnilise abi projektide eesmärgiks on tugevdada Euroopa organisatsioonide suutlikkust humanitaarabi valdkonnas ning parandada vabatahtlike juhtimise pädevusi (standardeid), et saavutada EL humanitaarabi vabatahtlike programmi kohane sertifitseerimine ja saada lähetamisprojektides lähetavateks organisatsioonideks.

Ajakava

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatuse sünd ja areng

20

07
Lissaboni lepinguga

Lissaboni lepinguga luuakse Euroopa Liidu vabatahtlikest koosnev humanitaarabikorpus.

11
13
Pilootprojekti

käivituvad esimesed 12 pilootprojekti, mille raames lähetatakse Euroopa Liidu vabatahtlikud kolmandatesse riikidesse

14
luuakse ametlikult Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus

luuakse ametlikult Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus, mille tulemuseks on ELi humanitaarabi vabatahtlike programm.

16
20
Esimene EUAV projekt

Eraldatakse vahendid ELi humanitaarabi vabatahtlike projektide käivitamiseks, millega plaanitakse koolitada ja saata umbes 4000 Euroopa kodanikku ELi mittekuuluvatesse riikidesse humanitaarabialaseid tegevusi teostama.

decoration ball orange thirteen
decoration ball green eleven

Määrused

ELi humanitaarabi vabatahtlike programm põhineb kolmel Euroopa Liidu määrusel, mis moodustavad algatuse õiguslikud alused, määratlevad selle struktuuri ja kehtestavad standardid.

Määrusega nr.

Rakendusmäärus nr.

Delegeeritud määrus nr.

Määrusega nr.

n° 375
Aasta 2014

asutati Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus

Lisateave

Rakendusmäärus nr.

n° 1244
Aasta 2014

määratleb vabatahtlike juhtimise, koolitusprogrammide ja sertifitseerimismehhanismide protseduurid.

Lisateave

Delegeeritud määrus nr.

n° 1398
Aasta 2014

kehtestab tunnustamise, võrdsete võimaluste, partnerluse ja pädevusraamistike standardid.

Lisateave

Tutvuge meie partneritega

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo