A részvétel módja

Első lépésként meg kell szerezni az EACEA tanúsítványát. Ez biztosítja a kompetencia minőségét, az érintett szervezetek (mind a küldő, mind a fogadó) felelősségét az önkéntesek irányításában, a helyes programmegvalósítást, és azt, hogy az önkéntesek pozitív tapasztalatokat szerezzenek.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Kik vehetnek részt?

Az “EU Aid Volunteers” kezdeményezés a humanitárius tevékenység területén tevékenykedő európai polgárokat, nonprofit szervezeteket és közintézményeket célozza meg, melyek központja Európában, illetve az EU-n kívüli országokban van. A program résztvevői egyrészt maguk az önkéntesek, illetve a küldő- és fogadó intézmény kategóriájába sorolt szervezetek, attól függően, hogy milyen projektet valósítanak meg a szereplők, vagy abban mi a szerepük.

A jelentkező szervezetnek meg kell szereznie az EACEA tanúsítványt, és EU-s székhellyel kell rendelkeznie, hogy küldő szervezet lehessen. A támogatható szervezetek:

 • EU-tagállamban létrehozott, nem állami (civil) nonprofit szervezetek;
 • valamely tagállamhoz tartozó polgári közjogi szervek;
 • a Vöröskereszt és a Vörös Félhold társaságok nemzetközi szövetségei.

A küldő szervezetek részt vehetnek a technikai támogatási (TA) projektekben, hogy segítséget kapjanak a tanúsítvány megszerzéséhez, és/vagy más szervezeteket támogassanak, hogy azok megfeleljenek a szabványoknak, és küldő szervezetté váljanak. Ezenkívül, a tanúsítvány megszerzése után, irányíthatják az önkéntesek kiküldését az önkéntesküldő projektekben.

 

Fogadó szervezetnek bármely országban lehet irodája az EU-n kívül, és ahol humanitárius segítségnyújtási műveletek zajlanak. Ezek a szervezetek lehetnek:

 • nonprofit civil szervezetek, amelyek nem EU-s országokban működnek, vagy vannak jelen;
 • az adott nem EU-s állam jogszabályai által szabályozott polgári közjogi szervezet;
 • nemzetközi szervezet vagy ügynökség.

Csak tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek válhatnak fogadó szervezetté. A tanúsítvány megszerzése érdekében a szervezet először részt vehet egy kapacitásfejlesztési projektben (CB), s miután megszerezte a tanúsítványt, egy kiküldő (D) projektben fogadhat a terepen önkénteseket.

 

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Szabályzat és útmutató

A tanúsítvány megszerzése és a pályázati felhívásokban való részvétel érdekében a z érdeklődő szervezeteknek 17 minőségi kritériumnak kell megfelelnie 3 különböző kategóriában: jogszabályi keretek, küldési-, és fogadási partnerség, és önkéntes kezelés.

Az Európai Unió által meghatározott 17 kritérium teljesítésével a szervezet megmutatja, hogy: megfelel a különleges előírásoknak, és tiszteletben tartja a biztonsági és a megelőzésre vonatkozó eljárásokat; biztosítja az önkéntesek átlátható kiválasztását és irányítását, megfelelő élet- és munkakörülményeket garantál a kiküldetés teljes időszaka alatt; képes létrehozni és fenntartani a partnerségeket, amelyek létfontosságúak az önkéntes tevékenységének minden szakaszában történő támogatásához és a program sikeréhez.

decoration ball orange twelve

Jogi keretek

A kezdeményezés által megkövetelt első öt kritérium olyan szabályzatokat és eljárásokat érint, amelyekkel a küldő és fogadó szervezeteknek rendelkezniük kell, és ezt szükség esetén dokumentumok benyújtásával is igazolniuk kell. Ezek a biztonságra, és a védelmi intézkedésekre összpontosítanak, és a projektekben részt vevő személyzet és önkéntesek épségét biztosítják.

A jogi keretekre vonatkozó követelmények a szervezetek számára

Zár

Nyit

5 Kritérium

Kritérium 1

ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG/ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Biztonsági terv szükséges az önkéntesek és a személyzet védelmének biztosítása, valamint a balesetek vagy a résztvevők fizikai állapotát veszélyeztető külső események megelőzése és kezelése érdekében. Ennek konkrét intézkedéseket és eljárásokat kell tartalmaznia – mint például az evakuálási tervek, a környezetfelmérés, valamint a szereplők feladatai, és a felelősségi körök előírása -, az azonosított kockázatok hatásainak minimalizálására és / vagy elkerülése érdekében. A szervezeteknek képesnek kell lenniük válaszolni a következő kérdésekre:

 • Melyek a fő kockázatok a befogadó országban (elrablás, árvíz, tűzvész…)?
 • Milyen intézkedéseket kell betartani ezek megelőzésére?
 • Mi a teendő, ha baleset / veszélyeztető esemény következik be?
 • Milyen eljárásokat kell követni?
 • Kihez lehet fordulni baleset / veszélyeztető esemény bekövetkeztekor?
 • Hol található naprakész információ a befogadó ország helyzetéről?
 • Milyen viselkedést kell elkerülni?

Kritérium 2

EGYENLŐ ESÉLYEK / DISZKRIMINÁCIÓ ELKERÜLÉSE

Az érintett szervezetek mindenfajta hátrányos megkülönböztetéssel szemben zéró toleranciát kell, hogy mutassanak, egyúttal a programban részt vevő valamennyi ember számára egyenlő, tisztességes és átlátható hozzáférést biztosítanak a különböző lehetőségekhez. Ezért a szervezeteknek egyenlő esélyeket és megkülönböztetés-mentes szabályzatokat és eljárásrendet kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk.

 • Milyen diszkriminációs formák létezhetnek a befogadó országban?
 • Mik az elfogadott intézkedések ezek elkerülése érdekében (képzés, eligazítás …)?
 • Megfelelnek-e a nemzeti és európai jogszabályoknak?
 • Kivel kell kapcsolatba lépni, ha nem tartják be a szabályzatokat?
 • Hogyan történik a személyzet és az önkéntesek toborzása és kiválasztása?

Kritérium 3

GYERMEKEK ÉS VESZÉLYEZTETETT FELNŐTTEK BIZTONSÁGA

Figyelembe véve, hogy a veszélyeztetett egyének fokozottan vannak kitéve kockázatnak, a szervezetek vállalják, hogy megvédik őket olyan stratégiák bevezetésével, amelyek minimalizálják ezeket a kockázatokat, és biztonságos, megfelelő és tiszteletteljes környezetet biztosítanak a kedvezményezettek, az önkéntesek és az egész személyzet számára egyaránt.

 • Milyen veszélyeknek vannak kitéve a veszélyeztetett csoportok a kiküldetés helyszínén?
 • Hogyan lehet/kell bejelenteni az esetleges visszaéléseket?
 • Milyen megelőző intézkedéseket lehet tenni (bizonyos viselkedés elkerülése, képzések és tanfolyamok, gyakori ellenőrzések és nyomon követés, a személyzet és önkéntesek gondos kiválasztása …)?
 • Hogyan kell támogatni a visszaélés áldozatait? És milyen magatartást kell tanúsítani az elkövetőkkel?

Kritérium 4

EGÉSZSÉG ÉS MEGELŐZÉS

A program a küldő és fogadó szervezetektől egyaránt megkívánja, hogy biztosítsák és védjék az önkéntesek egészségét és fizikai jólétét. Ezért a szervezeteknek biztosítaniuk kell a megelőzést, tájékoztatást, képzést, segítségnyújtást és a feladatvégzés felügyeletét.

 • Melyek a fő egészségügyi kockázatok a fogadó országban?
 • Milyen intézkedéseket kell tenni a betegségek vagy fertőzések (vakcinák, megelőző kezelés, jó gyakorlatok stb.) megakadályozása érdekében?
 • Milyen intézkedéseket kell betartani a kiégés elkerülése érdekében?
 • Kihez lehet fordulni pszichológiai támogatásért?
 • Melyek a biztonságos kórházak és/vagy klinikák?
 • Mit fedez az önkéntes biztosítása?

Kritérium 5

ADATVÉDELEM

A projekt végrehajtóinak, a hatályos adatvédelmi törvényekkel összhangban kell elvégeznie a pályázók és az önkéntesek személyes adatainak összegyűjtését és kezelését, a kiválasztási folyamatban, a képzésben, és a helyszínen, a tevékenység végrehajtása során egyaránt. Ennek elmulasztása esetén a projektvégrehajtó az európai személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló szabályok megsértése miatt pénzbüntetést kaphat. 

 • Megfelel-e a szervezet a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló európai adatvédelmi szabályoknak és irányelvnek a személyzetre, az önkéntesekre és a kedvezményezettekre vonatkozóan?
 • Hogyan előzzük meg a személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét?
 • Hogyan ellenőrizzük és kísérjük figyelemmel a személyes adatok kezelésének szabályosságát?

Jogi kereteket számba vevő ellenőrző lista

teendők
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
minden szükséges elemmel rendelkezel
decoration ball purple seven
decoration ball yellow four

PARTNERSÉG

Annak érdekében, hogy a szervezetek részt vehessenek egy EUAV pályázati felhívásban, partnerséget kell kialakítaniuk a projekt céljának megfelelően. Technikai támogatás (TA) esetén a partnerségek európai szervezetek között jönnek létre. Kapacitás-fejlesztési (CB) és kiküldetési (D) projektek esetén a küldő-, és fogadó-, és/vagy a projekt céljaira vagy intézkedéseire vonatkozó bármely területre szakosodott szervezetek alkothatnak partnerséget. Ez utóbbiak támogató partnerként vesznek részt, és hozzájárulnak ahhoz, hogy konkrét készségeik révén erősítsék a megvalósítandó tervet.

Követelmények a partnerségben részt vevő szervezetek számára

Zár

Nyit

1 kritérium

kritérium 6

Partnerség

A küldő- és a fogadó szervezeteknek megállapodást kell kötniük a harmadik országba önkéntest küldő projektek irányításáról. Akciótervet kell létrehozni az önkéntesküldés előkészítése, a kiküldetés, és a kiküldetés utáni szakaszok kezelésére. A szerződés áttekintést ad bizonyos követelmények és elvek tiszteletben tartásáról is, mint például az egyenlőség, a közös értékek és célok, az átláthatóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a megbízhatóság, a kölcsönös bizalom, tisztelet, komplementaritás, rugalmasság, alkalmazkodóképesség és viszonosság.

Ellenőrző lista a szervezeted számára

teendők
Checklist
Checklist
minden szükséges elemmel rendelkezel
decoration ball orange fifeteen
decoration ball yellow six

AZ ÖNKÉNTES IRÁNYÍTÁS SZAKASZAI

Az EUAV kezdeményezésének középpontjában az európai önkéntesek kiválasztása, képzése és – humanitárius segítségnyújtási projektek részeként – harmadik országba küldése áll. Ezért az indulás előtti, a kiküldetési, és a visszatérés utáni fázisok hatékony irányítása különleges eljárásokat, és a szabványok tiszteletben tartását teszi szükségessé a minőség, és az átláthatóság biztosítása érdekében.

Követelmények az önkénteseket kezelő szervezetek számára

Zár

Nyit

11 kritérium

kritérium 7

Önkéntesek kiválasztása és feladataik kijelölése

A fogadó szervezet szükségleteinek megfelelő meghatározása teszi lehetővé a legmegfelelőbb személy kiválasztását, és a tevékenység leghatékonyabb megvalósítását. A program megköveteli a fogadó- és a küldő szervezetektől, hogy együtt dolgozzák ki az elvárásokat, melyeket az EUA önkéntesek kiválasztásakor összevetnek a jelöltek szakértelmével és egyéb készségeivel, és így meghatározzák a további tanulási vagy képzési követelményeket is, amelyek esetleg szükségesek lehetnek.

kritérium 8

Tanulási és fejlesztési terv

Az EUAV kezdeményezés mind a felkészülés során megszerzett készségeket, mind az önkéntesek által elért eredményeket alapvető célnak tekinti. Ezért a szervezeteknek olyan tanulási és fejlesztési terv létrehozására kell törekedniük, amely meghatározza az önkéntes helyzetét a tapasztalat előtt, alatt és után.

kritérium 9

A kiküldetés előkészítése

A küldő szervezetnek biztosítania kell az önkéntesek alapos képzését a kiküldetés megkezdése előtt. Biztosítani kell továbbá, hogy a kiutazók részére elérhető legyen minden eszköz, tudják, hogyan használják ezeket, és megértsék, hogyan kell tiszteletben tartani az összes szükséges eljárást, különösen a biztonsággal kapcsolatosakat. A küldő szervezetnek meg kell adnia egy kapcsolattartó személyt az önkéntesek számára, akihez a kiküldetés ideje alatt fordulhatnak.

kritérium 10

Gyakornokság

A kezdeményezés lehetőséget ad arra is, hogy a küldő szervezet az első szakaszban, saját irodájában, gyakornokként alkalmazza az önkéntest, s ez időszak alatt értékelhesse annak valódi tudását és képességeit. Az önkéntes gyengeségeinek és hiányosságainak meghatározása “biztonságos környezetben” segítheti a szervezetet abban, hogy minden lehetséges problémát előre lásson, és jobb megközelítést és helyes gyakorlatokat biztosítson.

kritérium 11

Teljesítménymotiváció

Az önkéntesek megfigyelése a folyamat különböző állomásain ösztönzi a szervezeten belüli integrációjukat. Ezért érdemes időnként többé-kevésbé strukturált tevékenységeket (találkozók, eredményértékelés stb.) tervezni az önkéntesek támogatása és továbbfejlesztése érdekében.

kritérium 12

Szakmai és társadalmi elismerés

A szervezeten belüli munka elismerésének és jutalmazásának sokféle módja van. Ez lehet az önkéntesek bevonása a döntéshozatalba, a képzési tevékenységekbe, a megemlékező eseményekbe, valamint más önkéntes és/vagy egyéb munkalehetőségek beszámolóiba.

kritérium 13

Életkörülmények

Az EUAV kezdeményezés fedezi az utazás, a kötelező oltások, a vízumok, a szállás költségeit, valamint az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kockázatok hatékony kezelését. A küldő szervezet kötelessége biztosítani a megfelelő életkörülményeket. Ezenkívül felelős a repülőjegyek megvásárlásáért, a vízumok megszervezéséért, és a “zsebpénz” kifizetéséért az önkéntes számára; mely összeget az EU határozza meg, a befogadó ország megélhetési költségeitől függően

kritérium 14

Munkakörülmények

A kiküldő szervezetnek biztosítania kell a megfelelő munkakörülményeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az önkéntesek biztonságos és egészséges körülmények között végezhessék feladatukat, és garantálni kell a jólétüket és motiváltságukat (pl. maximum 40 óra heti munkaidő, havonta 2 nap szabadság). Az önkéntesek részére egy mentort is elérhetővé kell tenni a fogadó szervezetnél, akihez bármilyen szakmai segítségért fordulhat.

kritérium 15

Az önkéntes szerződése

A program megkívánja a küldő szervezet és az önkéntes között szerződés megkötését. Ennek meg kell határoznia minden kötelezettséget és felelősséget, tisztáznia kell a jogokat és kötelességeket, és meg kell határoznia a felmerülő esetleges viták megoldásának módját. A szerződés egyúttal kifejezi az önkéntes elkötelezettségét a küldetés és a szervezet értékei iránt.

kritérium 16

Megbízhatóság és viselkedési szabályok

A magatartási szabályzat magában foglalja a személyes és szakmai viselkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, amelyeket a szervezet minden tagjának (az önkénteseknek is) tiszteletben kell tartania. A szabályzat fő célja a szervezet küldetésének, értékeinek és elveinek összehangolása a tagok személyes és szakmai magatartását szabályozó rendelkezésekkel.

kritérium 17

Beszámoló találkozó

Miután az önkéntes visszatér a kiküldetésből, egy beszámoló találkozót kell tartani vele, melynek célja visszajelzést kapni a programról; lezárni a tanulási és fejlesztési tervét; és megismertetni az önkéntest a lehetőségeivel, hogy továbbra is elkötelezett maradhasson a humanitárius terület, és az aktív európai polgárság iránt.

Ellenőrző lista az önkénteseket kezelő szervezetek számára

teendők
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
minden szükséges elemmel rendelkezel
decoration ball purple three
decoration ball green two
decoration ball orange three

A tanúsítás folyamata

A tanúsítvány megszerzésének lépései:

–       Elektronikus formanyomtatvány kitöltése és benyújtása online, az EACEA erre a célra létrehozott portálján.

–       A csatolandó dokumentumok feltöltése.

–       A pályázó szervezet hivatalos képviselője jogi nyilatkozatának feltöltése.

–       A pályázó hátterének és a humanitárius segítségnyújtás területen meglévő tapasztalatainak bemutatása.

–       Önértékelő űrlap létrehozása és feltöltése.

–       Fogadó szervezet esetén referencia levelek benyújtása is szükséges.

 

Az önértékelési formanyomtatványhoz szükséges egyéb kötelező és opcionális dokumentumok benyújtása e-mailben történik az EACEA részére, amely e-mail tárgyában a rendszer által az e-űrlaphoz benyújtott azonosító kódot kell megadni.

 

A regisztráció a résztvevők portálján, és az azonosító kód (PIC) megléte feltétlenül szükséges az elektronikus formanyomtatvány létrehozásához (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html). A kód kézhezvételekor a résztvevő beléphet az EACEA finanszírozási és tanúsítványkezelő oldalára, és szükség szerint – az iránymutatásokat használva – elkészítheti az e-űrlapot, csatolva a szükséges, a szervezet szerepének megfelelő dokumentumokat.

A dokumentumok az EU bármely tagállamának hivatalos nyelvén benyújthatóak.

 

Határidő:A tanúsítási kérelem az év során bármikor benyújtható.
A 2020. szeptember 30-i határidő egybeesik ugyan a jelenlegi keretprogram lezárásával, a következő program határideje azonban hamarosan nyilvánossá válik.

 

A tanúsítás eredménye: Az EACEA a minősítési kérelem beérkezésétől számított hat hónapon belül bejelenti döntését. Ha az értékelés negatív, akkor a szervezet az elutasítás időpontjától számított 12 hónap elteltével ismét kérheti a minősítést. Sőt, a 12 hónapos időszak alatt igénybe veheti a technikai segítségnyújtási (TA) és kapacitásfejlesztési (CB) programokat.

 

A szervezeteknek 3 évente meg kell újítaniuk a tanúsítványukat, biztosítva, hogy továbbra is megfelelnek az kritériumoknak. A megújítás folyamata: a szervezetnek nyilatkozatot szükséges benyújtani a szabványok esetleges módosulásai miatt, és be kell nyújtani minden vonatkozó támogató dokumentumot (pl. Az európai adatvédelmi irányelv 2018-ban bekövetkezett változásai az adatvédelem belső politikáinak felülvizsgálatát teszik szükségessé).

Tanúsítási folyamat az önkéntes küldő szervezetek esetében

Ha a szervezet az EUAV önkénteseit kiküldő szervezetté kíván válni, akkor a tanúsítási folyamat a “bizonyítékokon” alapuló önértékelést, és a szervezet által alkalmazott dokumentumok és szabályzatok benyújtását tartalmazza.

Az e-űrlap tartalmaz egy sor kötelező mellékletet, amelyeket az alábbi listában olvashat.

Miután az e-űrlapot benyújtotta, a jelölt kap egy referenciaszámot; ezt kell az EACEA-nak küldött e-mail tárgyat megjelölő sorába írni. Ez a levél tartalmazza a szabványoknak való megfeleléshez szükséges kötelező dokumentációt, valamint további opcionális dokumentumokat (pl. tárgy: Mellékletek az alkalmazáshoz XXXXXX – EUAV-1-201X-1-XX-EUAV-CERT).

Ha a szervezet már DG ECHO partner, akkor a meglévő keretmegállapodás értelmében mentesül bizonyos kötelező okmányok benyújtásától (az önértékelési űrlap 2. és 3. szakasza); azonban hivatkoznia kell az FPA (Partnerségi Keretegyezmény) referenciakódjára az adott szakaszban.

A küldő szervzetektől kért dokumentumok

Zár

Nyit

4 Dokumentumok

Dokumentum A

Önértékelési nyomtatvány

Önértékelési nyomtatvány, amelyet teljes egészében ki kell tölteni; ez magában foglalja az önkénteseket küldő szervezetként való részvételre vonatkozó valamennyi szabványt és eljárást. Az űrlap egyes pontok esetében azt is megkérdezi, hogy a szervezet elvei és gyakorlata teljes mértékben megfelelnek-e az elvárásoknak, vagy vállalja, hogy menet közben minden lépést megtesz, hogy az összes pontnak megfeleljen

Dokumentum B

Jogi nyilatkozat

Az önkéntesküldővé válni kívánó szervezet hivatalos képviselője által aláírt jogi nyilatkozat

Dokumentum C

Egy önértékelési lista

Egy önértékelési lista a szervezet által már bevezetett biztonsági szabályzatokról, meghatározva, hogy a mellékelt dokumentum melyik pontot tartalmazza

Dokumentum D

Korábbi humanitárius segítségnyújtási tapasztalatainak listáját

Végül a szervezetet felkérik, hogy csatolja a korábbi humanitárius segítségnyújtási tapasztalatainak listáját.

Tanúsítási folyamat az önkéntest fogadó szervezetek esetén

Ha a szervezet EUA önkéntes fogadó szervezetté kíván válni, akkor a tanúsítási folyamat a “referenciákon” alapuló önértékelést jelenti’. 

Ha a jelölt egy már hitelesített európai uniós küldő szervezet harmadik országbeli fióktelepe, vagyis nem rendelkezik önálló jogi státusszal, akkor egyszerűsített tanúsítást kérhet. Ez az önértékelési formanyomtatványban szereplő ajánló leveleken alapul, de kevesebb követelményt állít, mivel néhányat már igazolt az EU-s központ.

Miután az e-űrlapot benyújtotta, a jelölt kap egy referenciaszámot, amit az EACEA-nak küldött, a szervezet tapasztalataira és/vagy belső szabályzataira vonatkozó dokumentációt tartalmazó e-mail tárgy sorába kell hivatkozásként beírni.

Beadandó dokumentumok (fogadó szervezetek)

Zár

Nyit

4 Dokumentumok

Dokumentum A

Egy teljes egészében kitöltött önértékelési űrlapot

Egy teljes egészében kitöltött önértékelési űrlapot; ami magában foglalja az összes, önkéntesküldő szervezetté váláshoz szükséges normát és eljárást; az űrlap egyes pontokon arra is rákérdez, hogy a szervezet már teljes mértékben megfelel-e, elveiben és gyakorlatában a követelményeknek, vagy vállalja, hogy megteszi a szükséges lépéseket ezen feltételek teljesítésére

Dokumentum B

Jogi képviseletére jogosult személy által aláírt nyilatkozatát

Az önkénteseket fogadni kívánó szervezet jogi képviseletére jogosult személy által aláírt nyilatkozatát

Dokumentum C

három kötelező ajánlást

három kötelező ajánlást, amelyekben az ajánló részletezi, hogy a közötte és a jelölt szervezet közötti együttműködés során a meghatározott kritériumok (vagy kritériumok szintjei) teljesültek. Az ajánló szövegeknek nem kell minden kritériumra kitérniük, csak az együttműködési időszak során elérteket vagy tapasztaltakat. Az ajánló szervezeteknek az alábbi kategóriák közül legalább kettőhöz kell tartozniuk:

 • egy már hitelesített küldő- vagy fogadó szervezet, amellyel a jelölt szervezetnek partnerkapcsolata volt, van vagy tervbe van véve;
 • az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtó partnere, rendelkezik hatályos keretmegállapodással, és már dolgozott a jelölttel;
 • nemzetközi nonprofit szervezet, vagy civil közjogi testület, amellyel a jelölt már dolgozott együtt;
 • akkreditációs vagy könyvvizsgáló szervezet, amely tanúsította a tagjelölt szervezetet valamely, az EUAV kezdeményezéshez kapcsolódó területen;

Dokumentum D

A korábbi humanitárius tevékenységével

A korábbi humanitárius tevékenységével kapcsolatos tapasztalatainak listáját

Ismerd meg partnereinket

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo