Projektterv beadása

A kiküldetési (D) projektekre vonatkozó pályázati felhívások, amelyeken csak már tanúsított szervezetek vehetnek részt, és a kapacitásépítési (CB) és technikai támogatási (TA) projektek felhívásai, amelyek nem tanúsított szervezetek számára is elérhetők, hogy kompetenciáikat fejleszthessék a humanitárius területen, és az önkéntesküldés normáinak elsajátításában. A pályázati felhívások két típusát teszik rendszerint közzé az EACEA hivatalos honlapján.

decoration ball light green one
decoration ball yellow one
decoration ball purple two

Kapacitásfejlesztés (CB) és technikai támogatás (TA)

Az EUAV program keretében az Európai Unió támogatja az EU-tagállamokban székhellyel rendelkező küldő szervezetek, és az EU-n kívüli országok fogadó szervezeteinek kompetenciáit megerősítő tevékenységeket, azzal a céllal, hogy a humanitárius válságok helyszínén az európai önkéntesek munkája és irányítása magasan szinten történjen. Az EUAV tanúsítvány megszerzésére irányuló technikai támogatási és a kapacitásépítési projektek kiírásai megfelelnek az európai és a helyi szervezetek által azonosított kompetencia fejlesztési igényeknek.

Az EACEA-nak külön pénzeszköze van arra, hogy évente legalább egy pályázati felhívást tegyen közzé a pályázó küldő és fogadó szervezetek számára, és ossza szét a tanúsításhoz és a tevékenységek végrehajtásához szükséges szabványok megerősítésére a humanitárius önkéntesség területén. A vonatkozó irányelvek részletes információkat tartalmaznak a felhívás céljáról, a jogosultsági feltételekről, a költségvetés részleteiről és a határidőkről. Például https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2018.pdf. A pályázatban részt vevő partnerszervezeteknek konzorciumot kell létrehozni a jelentkezéshez. Mindegyik szervezetnek saját PIC számmal kell rendelkeznie. A partnerségnek transznacionálisnak kell lennie, és tartalmaznia kell:

 • legalább három, különböző nemzetből álló szervezetet, amelyek technikai támogatási projektek esetén csak az EU tagállamai.
 • legalább két küldő szervezetet két különböző EU-tagállamból, és két fogadó szervezetet két különböző országból a kapacitásépítési projektek esetében.

A koordináló szervezetnek legalább hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie a humanitárius segítségnyújtás területen, (valamint legalább egy európai partner és egy fogadó szervezet a kapacitásépítési projektek esetében) és az önkéntes-küldés területén.. Az önkéntes menedzsment tapasztalat 3 évét az egyik projektpartner is tanúsíthatja.

A felhívás teljes dokumentum-anyaga letölthető az EACEA oldaláról, és a következőkből áll:

 • Jelentkezési lap (eForm).
 • Költségvetés részletező /Részletes magyarázat /Működési kapacitás /Pénzügyi kapacitás.
 • Jogi nyilatkozat (csak a konzorciumot vezető szervezet tölti ki)
 • Felhatalmazás.

A tanúsítvány megszerzéséhez létre kell hozni és kitölteni az eForm-ot, és be kell küldeni a csatolandó dokumentumokat. Minden dokumentumot az EU valamely, a konzorcium minden tagja által használt hivatalos nyelven kell beadni.

decoration ball orange two

Az eForm hét különböző részből áll

Zár

Nyit

A és B

a vezető szervezet, a partnerek, és projektben betöltött szerepük leírása

C

a projekt bemutatása (ütemezés, költségvetés, projekt összefoglaló)

D

a projekt relevanciája (céljai, szükséglet felmérés, módszertan, problémák és megoldások, kitérve a nemi-, életkori, és rugalmassági szempontokra)

E

a projekt-tervezés és megvalósítás minősége (beavatkozás szükségessége, mutatók, munkaterv, feltételezések, kockázatok, minőségellenőrzés, költséghatékonyság)

F

a projekt hatása és terjesztése

G

a partnerségi és együttműködési megállapodások minősége és fontossága

Az eForm beadásakor a rendszer automatikusan egy referencia számot ad, és értesítést küld a regisztrációkor megadott e-mail címre

decoration ball orange seven
decoration ball purple five
decoration ball green seven

Kiküldetés

Az EUAV kezdeményezés keretében az EU önkéntességi lehetőséget nyújt humanitárius területen, ami az EU szolidaritási tevékenysége mellett az egyének szakmai fejlődését és a kompetenciáik erősítését is növeli.

 

A kiküldetési (D) pályázati felhívás lehetővé teszi a tanúsított szervezetek számára olyan projektek végrehajtását, amelyek magukban foglalják az önkéntesek kiválasztását, képzését és küldését; lehetővé teszi a fogadó szervezetek számára, hogy önkénteseket vonjanak be humanitárius projektekbe, javítva a katasztrófa által sújtott, kiszolgáltatott közösségek ellenálló képességét.

KIKÜLDETÉSI FELHÍVÁSOK

Az EACEA minden évben legalább egy kiírást tesz közzé önkéntes-küldő projektek megvalósítására az Európai Unión kívüli humanitárius segélyezés területen. A vonatkozó irányelvek részletes információkat tartalmaznak a felhívás céljáról, a jogosultsági feltételekről, a költségvetés részleteiről és a határidőkről. Ezek itt találhatóak. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2.pdf  

A pályázatban részt vevő partnerszervezeteknek konzorciumot kell létrehozni a jelentkezéshez. Mindegyik szervezetnek saját PIC számmal kell rendelkeznie (melyet a tanúsítás folyamán kaptak). A projektben csak tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek vehetnek részt, vagy olyanok, akik jelentkeztek tanúsításra az útmutatóban szereplő határidőn belül. Emellett a partnerségnek transznacionálisnak kell lennie, és legalább 2 küldő szervezetet kell bevonnia két különböző EU tagállamból, és két fogadó szervezetet. A konzorciumban lehetnek még támogató partnerek is, amelyek segítik a projekt céljainak megvalósítását anélkül, hogy maguk küldenének önkénteseket.

 

A konzorcium vezetője csak olyan szervezet lehet, amely a pályázat benyújtásának idején küldő szervezet. A felhívás teljes dokumentációja letölthető az EACEA honlapjáról és a következőkből áll:

 • Jelentkezési lap (eForm)
 • Költségvetés részletező /Részletes magyarázat /Működési kapacitás /Pénzügyi kapacitás
 • Jogi nyilatkozat (csak a konzorciumot vezető szervezet tölti ki)
 • Felhatalmazás

Minden dokumentumot az EU egy olyan hivatalos nyelvén kell benyújtani, amelyet a partnerség minden tagja ért. Önkénteseket csak olyan harmadik országba lehet küldeni, mely országok szerepelnek az EACEA által a kiírást megelőzően kiadott útmutató listán, de nem végezhetnek önkéntes tevékenységet olyan országban, ahol fegyveres konfliktus van kialakulóban. A kiküldetési projektek egyik megengedett tevékenysége a gyakornoki időszak, a még kiképzés alatt álló önkéntesek számára, a kiküldő szervezet irodájában.

 

A finanszírozott tevékenységek közé tartoznak a következők: projektek kiválasztása, előkészítése és adott esetben az önkéntesek harmadik országokba küldése; a szervezetek kapacitásainak megerősítése úgy, hogy, az Európai Unió által finanszírozott valamennyi művelet szinergiáját és egymást kiegészítő jellegét kihasználják; az Európai Unió elveit támogató és ezekről tájékoztató tevékenységek; egyéb képzési lehetőségek.

decoration ball green six
decoration ball orange six
decoration ball purple four

Partnerségek létrehozása

Az EUAV kezdeményezés csak olyan kiküldetési, kapacitásfejlesztési és technikai segítségnyújtási projekteket finanszíroz, melyekben a küldő és/vagy fogadó szervezetek konzorciumot alkotnak, és céljuk az érintett szervezetek kompetenciáinak és kapacitásainak erősítése, valamint a javasolt projekt tevékenységek hatékonysága.

A konzorciumon belül a szervezetek támogathatósága a benyújtott projekttől függ. Akik részt vehetnek a kiküldetési projektekben:

 • Tanúsított küldő- és fogadó szervezetek
 • Olyan küldő- és fogadó szervezetek, amelyek tanúsítási kérelmet nyújtottak be a kiküldetési projekt határideje előtt (mindazonáltal a projekt kiválasztása a tanúsítási folyamat sikeres kimenetelének függvénye)
 • A projekt céljaira és/vagy tevékenységeire vonatkozó bármely területen szakosodott egyéb szervezetek, amelyek szakértelmükkel járulnak hozzá a projekt sikeres kimeneteléhez
 • Támogató szervezetek (ezek nem feltétlenül kapcsolódnak az Európai Bizottsághoz)
A technikai segítségnyújtási és kapacitásépítési projektek esetében a fent felsorolt partnerek mellett részt vehetnek azok a szervezetek is, amelyek befejezni kívánják a tanúsítási folyamatot.   Ha konzorcium létrehozásához partnert keres, forduljon az  EACEA weboldalán erre a célra létrehozott, már tanúsított fogadó szervezetek listájához. Sikeres tanúsításkor a szervezetek felkerülnek az EACEA korábban említett adatbázisába, s ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók megismerjék a sikeres tagokat és partnerségeket alkossanak, figyelembe véve a 6. sz. kritérium követelményeit és elvét.

+ 145

Már tanúsított 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ismerd meg partnereinket

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo