Önkéntes menedzsment

Az EUAV program fő célja, hogy hozzáértő önkéntesek vegyenek részt a legsebezhetőbb lakosságot támogató, humanitárius projektekben, helyszíni jelenlétükkel, és online tevékenységekkel egyaránt.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Ki is az az EU humanitárius önkéntes / az EU humanitárius önkéntes leírása

Az EU humanitárius önkéntes olyan képzett, erősen motivált személy, aki betöltötte 18. életévét (ez a program egyetlen korhatára), európai állampolgár, vagy régóta Európa valamelyik tagállamában él.

A kiküldetési projektek junior és szenior önkéntesek részvételét foglalják magukban

Zár

Nyit

2 önkéntesek

önkéntesek A

Junior

A junior általában olyan friss diplomás, aki kevesebb, mint 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik a kiírásban meghatározott ágazatban;

önkéntesek B

Szenior

A szenior legalább 5 év munkatapasztalattal rendelkezik, képesített, felelős szakember

Az önkéntes kiválasztását és szerepmeghatározását mind a küldő, mind a fogadó szervezet az EUAV platformon történő hirdetéseken keresztül végzi, és megköveteli a 2. és 5. szabvány tiszteletben tartását.

A jogi keretre vonatkozó követelmények

Zár

Nyit

2 követelmények

Fázisok 2

EGYENLŐ ESÉLYEK / DISZKRIMINÁCIÓ ELKERÜLÉSE

Az érintett szervezetek mindenfajta hátrányos megkülönböztetéssel szemben zéró toleranciát kell, hogy mutassanak, egyúttal a programban részt vevő valamennyi ember számára egyenlő, tisztességes és átlátható hozzáférést biztosítanak a különböző lehetőségekhez. Ezért a szervezeteknek egyenlő esélyeket és megkülönböztetés-mentes szabályzatokat és eljárásrendet kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk.

  • Milyen diszkriminációs formák létezhetnek a befogadó országban?
  • Mik az elfogadott intézkedések ezek elkerülése érdekében (képzés, eligazítás …)?
  • Megfelelnek-e a nemzeti és európai jogszabályoknak?
  • Kivel kell kapcsolatba lépni, ha nem tartják be a szabályzatokat?
  • Hogyan történik a személyzet és az önkéntesek toborzása és kiválasztása?

Fázisok 5

ADATVÉDELEM

A projekt végrehajtóinak, a hatályos adatvédelmi törvényekkel összhangban kell elvégeznie a pályázók és az önkéntesek személyes adatainak összegyűjtését és kezelését, a kiválasztási folyamatban, a képzésben, és a helyszínen, a tevékenység végrehajtása során egyaránt. Ennek elmulasztása esetén a projektvégrehajtó az európai személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló szabályok megsértése miatt pénzbüntetést kaphat. 

  • Megfelel-e a szervezet a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló európai adatvédelmi szabályoknak és irányelvnek a személyzetre, az önkéntesekre és a kedvezményezettekre vonatkozóan?
  • Hogyan előzzük meg a személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét?
  • Hogyan ellenőrizzük és kísérjük figyelemmel a személyes adatok kezelésének szabályosságát?

Az önkéntes feladat-meghatározása (ideértve a junior és a szenior közötti választást) a befogadó szervezetek és a kedvezményezett közösségek igényeinek alapos értékelésével történik.. Ezek az általános leírásoktól a konkrétabbakig terjedhetnek (projektmenedzser, WASH szakember, gender- vagy kommunikációs szakértő …). A meghirdetett helyekre jelentkezők közül, első körben a pályázó szervezetek választják ki a résztvevőket a beadott dokumentumok alapján. Ezek a jelöltek személyesen részt vesznek a kötelezően előírt online és személyes képzésen, ami különböző vészhelyzetek szimulációjával végződik. Csak a képzésen és annak értékelésén sikeresen túljutott önkéntesek válnak EU humanitárius önkéntessé. A fogadó szervezet a tréningen nyújtott teljesítmény alapján választja azokat az önkénteseket, akiket fogad.   A küldő szervezetnek egy ismertetést kell tartania mielőtt a kiválasztott önkéntest a harmadik országba kiküldi. Ez a kötelező képzés és ismertető junior önkéntesek esetén párosítható a küldő szervezet irodájában eltöltött gyakornoki alkalmazással (maximum 6 hónap időtartamra) annak érdekében, hogy az önkéntes alkalmassá váljon a terepmunkára. Amikortól az önkéntes megérkezik a célországba, akkortól a fogadó szervezet felelőssége a kezdeményezés normáinak tiszteletben tartása, biztosítva az önkéntes egészségét, biztonságát, jólétét, és a védelmi intézkedéseket, úgy, mint a megfelelő élet- és munkakörülményeket.   Kiindulási országába visszatérve az önkéntesnek részt kell vennie egy beszámoló beszélgetésen a küldő szervezetnél, hogy megossza tapasztalatait, visszajelzést adjon a kezdeményezésről, ezáltal hozzájáruljon a képzési és fejlesztési terv véglegesítéséhez, valamint maga is értesüljön jövőbeli lehetőségeiről a humanitárius önkéntesség és aktív európai polgárság területen. Végül az önkéntes részt vehet a program nyilvánosságra hozatalában, a nagyobb láthatóság érdekében. Ez történhet a küldő szervezet irodájában, vagy európai intézményekben.

  • Emlékeztető! A képzési, szállás, vízumok, utazási és biztosítási költségeket teljes egészében a projekt fedezi, és az önkéntes havi ‘zsebpénzt’ is kap, a helyben előfordulható költségeinek fedezésére. Ennek összegét az EU a célország megélhetési költségeire alapozva határozza meg.

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Hogyan lehet bekapcsolódni az EU Aid Volunteers programba

Az önkéntes küldés folyamata több lépésből áll, melyek során a jelölt a minősítésén kívül, képzésben részesül, ami felkészíti őt a tapasztalatra.

Hogyan lehet bekapcsolódni az EU Aid Volunteers

Zár

Nyit

Fázis 1

Önkéntes felhívások áttekintése a DG ECHO hivatalos honlapon, az EU Aid Volunteer program részen

Fázis 2

Pályázat beadása az EUAV lehetőségekért (pályázati űrlap, motivációs levél, önértékelési kérdőív, önéletrajz Europass formátumban)

Fázis 3

körös kiválasztási folyamat és interjú

Fázis 4

Részvétel online és személyes képzésben

Fázis 5

Végső kiválasztás

Fázis 6

Bemutatkozás a küldő szervezet irodáiban és a szerződés aláírása

Fázis 7

A tevékenységek megkezdése (a célországba való távozás, ha releváns, vagy gyakornoki képzés)

Fázis 8

Visszatérés a származási országba

Fázis 9

Beszámoló (mind a küldő szervezet, mind az érintett európai intézmények esetében)

Fázis 10

Részvétel a program nyilvánosságra hozásában, és a láthatósági eseményeken

decoration ball green twelve
decoration ball orange fourteen
decoration ball purple nine

Önkéntes beszámolók

Szolgálati ideje alatt a programban részt vevő önkéntes felkérést kap, hogy mondja el munkatapasztalatait, és írjon történeteket a terepen átélt együttműködési élményeiről a DG ECHO hivatalos portálon, és a küldő szervezetek platformjain egyaránt. Ez lehetővé teszi az önkéntesek számára, hogy az egész világ hallja az ő, és a kedvezményezettek hangját, akikkel együtt dolgoztak. Ez tovább hasznosítja az önkéntesek szaktudását is, és hangsúlyozza az európai humanitárius segítségnyújtás hatékonyságát; megismerteti az európai polgárokat az EU humanitárius tevékenységével és önkénteseivel; és arra ösztönöz más, potenciális jelölteket, hogy vegyenek részt a kezdeményezésben. Az önkéntesek a kezdeményezés, és az európai szolidaritás hiteles nagyköveteivé válnak.

  • Emlékeztető! Ezek a nyilvánosság előtti megjelenések ugyanolyan kötelezően hozzátartoznak a projekthez, mint a többi tevékenység, és épp úgy meg kell őket tervezni és végrehajtani, a kiküldetés alatt, vagy után a küldő szervezet, a konzorcium, vagy a Kommunikációs Kapcsolattartók támogatásával.

Ha további információt szeretne nyerni az EUAV világából, felfedezné annak tevékenységeit, vagy megosztaná velük az összetartozás érzését, ezeken az oldalakon talál történeteket már hazatért önkéntesektől:

Ismerd meg partnereinket

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo