Iniciatyva

ES pagalbos savanoriai tai tarptautinė savanoriškos veiklos galimybė humanitarinės pagalbos srityje. Iniciatyvoje gali dalyvauti Europos Sąjungos piliečiai ir ilgalaikiai jos gyventojai, kurie prisidėtų prie pažeidžiamų kitų šalių vietinių bendruomenių ir organizacijų pajėgumų stiprinimo ir jų gebėjimų didinimo

decoration ball green three
decoration ball orange four

Kas tai yra

ES pagalbos savanorių programa apima trijų tipų projektus: Techninės pagalbos projektai (stiprinti Europos organizacijų pajėgumus humanitarinės pagalbos teikimo srityje), Gebėjimų stiprinimo projektai (stiprinti ne Europos šalių humanitarinės pagalbos teikimo ir savanorių valdymo pajėgumus) ir Dislokavimo projektai (ES savanorių siuntimas).

Susipažinkite su GVC sukurtu portalu, skirtu ES pagalbos savanoriams

Gebėjimų stiprinimas (GS)

Gebėjimų stiprinimo projektų tikslas yra tobulinti ne Europos šalių priimančiųjų organizacijų humanitarinių krizių prevencijos ir valdymo kompetencijas remiant ES pagalbos savanorių iniciatyvai. Organizacijos taip pat yra mokomos priimti ir valdyti savanorius.

Dislokavimas (D)

Savanorių dislokavimas – vienas iš pagrindinių ES pagalbos savanorių iniciatyvos veiksmų. Jo tikslas – atrinkti, parengti ir dislokuoti jaunesniuosius ir vyresniuosius savanorius, kad, siekiant stiprinti pažeidžiamų ir nuo nelaimių nukentėjusių bendruomenių trečiosiose šalyse gebėjimus ir atsparumą, būtų galima padėti stiprinti Sąjungos gebėjimus teikti poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą. Šie savanoriai yra ES piliečiai ir ilgalaikiai jos gyventojai virš 18 m. amžiaus, kurių gebėjimų profiliai atitinka vietos organizacijų poreikius skelbiamus internetiniame darbo pozicijų puslapyje.

Techninė pagalba (TP)

Techninės pagalbos projektai skirti didinti Europos organizacijų pajėgumus teikti poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą ir gerinti savanorių valdymo kompetencijas, padėti ES pagalbos savanorių iniciatyvos organizacijų sertifikavimo procese bei tapti siunčiančiomis organizacijomis savanorių dislokavimo projektuose.

Chronologija

ES pagalbos savanorių iniciatyvos atsiradimo prielaidos ir vystymasis

20

07
Humanitarinės pagalbos korpusas

Lisabonos sutartyje numatytas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso steigimas

11
13
Pilotiniai projektai

Pradėti vykdyti pirmieji 12 pilotiniai Europos Sąjungos savanorių dislokavimo trečiose šalyse projektai

14
ES pagalbos savanorių iniciatyvos įsteigimas

Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas numatytas Lisabonos sutartyje įsteigiamas kaip ES pagalbos savanorių iniciatyva

16
20
Pirmieji ESPS projektai

Skiriamos lėšos ES pagalbos savanorių iniciatyvos projektams pradėti, kurių tikslas apmokyti ir dislokuoti trečiose šalyse apie 4000 Europos piliečių humanitarinės pagalbos misijoms vykdyti

decoration ball orange thirteen
decoration ball green eleven

Teisinis reglamentavimas

ES pagalbos savanorių programa remiasi trimis Europos reglamentais, kurie nustato jos teisinius pagrindus, standartus ir apibrėžia struktūrą.

Reglamentas Nr.

Įgyvendinimo reglamentas Nr.

Deleguotasis reglamentas Nr.

Reglamentas Nr.

n° 375
Metai 2014

kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva).

Sužinokite daugiau

Įgyvendinimo reglamentas Nr.

n° 1244
Metai 2014

kuriuo nustatomos iniciatyvos įgyvendinimo procedūros – savanorių valdymas, mokymų programos ir sertifikavimo mechanizmai.

Sužinokite daugiau

Deleguotasis reglamentas Nr.

n° 1398
Metai 2014

kuriuo nustatomi savanorių kandidatų ir ES pagalbos savanorių standartai.

Sužinokite daugiau

Mūsų partneriai

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo