Iniciatīva

ES palīdzības brīvprātīgie ir starptautiska brīvprātīgā darba iespēja humānās palīdzības sektorā. Iniciatīvā ir iesaistīti Eiropas pilsoņi un ilgtermiņa rezidenti, vienlaicīgi stiprinot vietējo kopienu un organizāciju kompetences.

decoration ball green three
decoration ball orange four

Kas tas ir

ES palīdzības brīvprātīgie ir programma, kas aptver trīs veidu projektus: Tehniskā palīdzība (Eiropas organizāciju apmācība par programmu un humānās palīdzības sektoru), Kapacitātes veidošana (humānās palīdzības atbildes reakcijas un brīvprātīgo pārvaldības stiprināšana ne-Eiropas valstīs) un Izvietošana (ES brīvprātīgo nosūtīšana).

Izpēti GVC izstrādāto portālu par ES Palīdzības brīvprātīgajiem

Kapacitātes veidošana (CB)

Kapacitātes veidošanas projekta mērķis ir uzlabot Eiropas uzņemošo organizāciju kompetences un humāno krīžu novēršanu un pārvaldību, izmantojot ES palīdzības brīvprātīgo atbalstu. Organizācijas tiek arī apmācītas uzņemt šos brīvprātīgos un vadīt viņu darbu.

Izvietošana (D)

Izvietošanas ietvaros brīvprātīgie tiek atlasīti, apmācīti un nosūtīti uz trešajām (ne-ES) valstīm, lai sniegtu atbalstu starptautiskajām un vietējām kopienām humāno darbību veikšanā uz vietas. Šie brīvprātīgie ir ES pilsoņi vai ilgtermiņa rezidenti, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un kuri profili ir izvēlēti, pamatojoties uz vietējās organizācijas vajadzībām, kas ir norādītas šim nolūkam izveidotas tīmekļa vietnes Vakanču lapā.

Tehniskā palīdzība (TA)

Tehniskās palīdzības projektu mērķis ir stiprināt Eiropas organizāciju kapacitāti humānās palīdzības jomā un uzlabot brīvpātīgo vadības kompentences (standartus), lai panāktu ES palīdzības brīvprātīgo sertifikāciju un kļūtu par nosūtošo organizāciju Izvietošanas projektos.

Laika grafiks

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvas rašanās un attīstība

20

07
Lisabonas līgumu

Ar Lisabonas līgumu tiek izveidtots brīvprātīgo no Eiropas Savienības humānās palīdzības korpuss.

11
13
Pilotprojekti

Sākas pirmie 12 pilotprojekti, nosūtot Eiropas Savienības brīvprātīgos uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

14
Tiek izveidots oficiāls Eiropas brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss

Tiek izveidots oficiāls Eiropas brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss, kā rezultātā rodas ES palīdzības brīvprāīgie

16
20
Pirmais EUAV projekts

Tiek piešķirti līdzekļi, lai uzsāktu ES palīdzības brīvprātīgo projektus, kuros iesaistīti aptuveni 4000 Eiropas pilsoņu, kurus paredzēts apmācīt un nosūtīt uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis, humānās palīdzības darbību veikšanai.

decoration ball orange thirteen
decoration ball green eleven

Noteikumi

ES palīdzības brīvprātīgo programma ir balstīta uz trim Eiropas regulām, kas veido tās tiesisko pamatu, nosaka tās struktūru un standartus.

Regula Nr.

Īstenošanas regula Nr.

Deleģētā regula Nr.

Regula Nr.

n° 375
Gads 2014

Izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu.

Meklē vairāk

Īstenošanas regula Nr.

n° 1244
Gads 2014

Nosaka kārtību par brīvprātīgo pārvaldību, apmācību programmām un sertificēšanas mehānismiem.

Meklē vairāk

Deleģētā regula Nr.

n° 1398
Gads 2014

Nosaka standartus attiecībā uz atzīšanu, vienādām iespējām, partneru un kompetences satvariem.

Meklē vairāk

Atklāj mūsu partnerus

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo