Kas mēs esam

Šis rīku komplekts ir izstrādāts kā daļa no Tehniskās palīdzības projekta “Vairāk un labāk ES palīdzības brīvprātīgo: Eiropas organizāciju tehniskās kapacitātes stiprināšana un iespēju ES pilsoņiem piedalīties humānās palīdzības darbībās uzlabošana”, ko vadīja Gruppo di Volontariato Civile GVC (Itālija) konsorcija ietvaros sadarbojoties ar vēl citām Eiropas organizācijām

youtube logo

Sekojiet mums pakalpojumā YouTube

Projekta pamata mērķis ir sniegt informāciju un aktīvi iesaistīt 3 platformas un vismaz 38 Eiropas organizācijas, stiprinot to kapacitāti humānās palīdzības sektorā un ES palīdzības brīvprātīgo kontekstos, izmantojot tiešsaistes apmācību, treneru rezidentu apmācību, iesaistot 18 ekspertus, nacionālā līmeņa apmācību, kas norisinās 9 valstīs, tiešsaistes rīku komplektu, darbinieku apmaiņu sertificēto un kandidātu organizāciju starpā, publiskas konferences un informētības uzlabošanas aktivitātes, piemēram, universitātes pasākumus, popularizēšanas video un citus komunikāciju materiālus.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Partneri

Projektu "Vairāk un labāki ES brīvprātīgie" īsteno 9 organizāciju konsorcijs (tostarp 3 platformas) no dažādām Eiropas Savienības valstīm (Itālija, Spānija, Igaunija, Latvija, Portugāle, Ungārija, Kipra, Lietuva un Slovēnija), kā arī Itālijas asociētais partneris.

Nevalstiskās organizācijas

atvērt

Aizvērt

6 No

Itālija

GVC - Gruppo di Volontariato Civile

ir neatkarīga nevalstiskā Itālijas organizācija, kas dibināta Boloņā 1971. gadā. Tā aktīvi darbojas starptautiskās sadarbības jomā ar kompleksām darbības stratēģijām: sākot no humānās palīdzības kopienām, ko skārušas dabas katastrofas un konflikti, līdz rekonstrukcijai, no veselības līdz pārtikas drošumam, no lauku attīstības līdz izglītība un no sieviešu aizsardzības līdz atbalstam bērniem

Spānija

Alianza por la Solidaridad

ir Spānijas pilsoniskā organizācija, kas koordinē centienus un atbalstu, ko sniedz vairāk kā 40 000 cilvēku – dalībnieki, brīvprātīgie, sabiedrotie un strādnieki – lai cīnītos pret nevienlīdzību un veicinātu cilvēktiesību aizsardzību Latīņamerikā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Eiropā

Portugāle

Instituto Marquez de Valle Flor - IMVF

ir Portugāles attīstības un sadarbības fonds. Tas ir dibināts 1951. gadā, darbību kā attīstības NVO uzsāka 1988. gadā São Tomé e Príncipe. Kopš 1990-iem gadiem fonds ir izvērsis darbību arī citās valstīs, galvenokārt valstīs, kur runā portugāļu valodā, paplašinot savu darbības mērogu arī Āfrikā un Latīņamerikā

Igaunija

Eesti People to People

ir Igaunijas bezpeļņas organizācija, kas reģistrēta 1997. gadā, bet aktīvi darbojas jau kopš 1993. gada kā daļa no starptautiskās NVO People to People International (PTPI)

Lietuva

Jaunimo Karjeros Centras (Youth Career & Advising Center)

(Jauniešu karjeras un konsultāciju centrs) ir Lietuvas nevalstiska bezpeļņas organizācija, ko 1999. gadā dibinājis Atvērtās sabiedrības fonds – Lietuva un Vytautas Magnus universitāte, pievēršot īpašu uzmanību izglītības programmām

Kipra

NGO Support centre

ir neatkarīga nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas koncentrē uzmanību uz pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu Kiprā

Platformas

atvērt

Aizvērt

3 Platformas

Latvija

Latvijas Platform for Development Cooperation

(LAPAS) tika izveidota 2004. gadā. Tā apvieno Latvijas NVO, kuru darbības pamatā ir pārliecība, ka Latvijas pārejas pieredze, virzoties uz demokrātisku tirgus ekonomiku, var būt noderīga arī citiem. LAPAS arī aicina NVO piedalīties attīstības sadarbībā un koordinē Latvijas centienus izglītības jomā attīstībai

Ungārija

HAND

un tās dalīborganizācijas strādā kopā kopš 2003. gada, lai padarītu starptautisko sadarbību attīstībai un humāno palīdzību efektīvāku, atzītu un redzamu. Tās galvenais birojs atrodas Ungārijā

Slovēnija

SLOGA

ir Slovēnijas nevalstisko organizāciju platforma, kas darbojas starptautiskās sadarbības un attīstības, globālās izglītības un humānās palīdzības jomā. Platformas mērķis ir apvienot un stiprināt partnerības starp Slovēnijas NVO, kas ir aktīvas un/vai nodrošina Slovēnijas un Eiropas sabiedrības informētību par līdzsvara trūkumu globālās bagātības sadalīšanā un no tā izrietošo globālās solidaritātes un savstarpējās atkarības nozīmi

Asociētais partneris

atvērt

Aizvērt

1 Partneris

Itālija

Boloņas universitāte

Alma Mater Studiorum ir Rietumu pasaules vecākā universitāte un mūsdienās vēljoprojām atbalsts inovāciju, piedāvājot plašu studiju kursu klāstu

Atklāj mūsu partnerus

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo