Predložitev projekta

Objavljajo se razpisi za predloge projektov za napotitev, pri katerih lahko sodelujejo le že certificirane organizacije, in pa razpisi za projekte za krepitev zmogljivosti in tehnično pomoč, na katere se lahko prijavljajo tudi organizacije brez certifikata, da tako sodelujejo v projektih za krepitev kompetenc v sektorju humanitarne pomoči in krepitev standardov upravljanja prostovoljcev. Na uradni spletni strani EACEA se redno objavljata dva tipa razpisa za predloge.

decoration ball light green one
decoration ball yellow one
decoration ball purple two

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

Evropska unija v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč podpira ukrepe za krepitev kompetenc organizacij pošiljateljic (s sedežem v državah članicah EU) in organizacij gostiteljic (v državah nečlanicah EU) z namenom izboljšanja spretnosti in znanj, lokalnega odziva na humanitarne krize ter pravilnega upravljanja prostovoljcev s strani EU. Aktivnosti tehnične pomoči in krepitve zmogljivosti se odzivajo na potrebe po krepitvi kompetenc v evropskih in lokalnih organizacijah, da bi te lahko prejele certifikat pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč.

Z najmanj enim razpisom za zbiranje predlogov na leto ima EACEA sredstva, ki jih dodeli preko razpisa, na katerega se lahko prijavijo potencialne organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice, da bi okrepile standarde, ki jih zahteva certificiranje ter izvedba aktivnosti v humanitarnem sektorju. Smernice vsebujejo podrobne informacije o ciljih razpisa, merilih za upravičenost, podrobnostih finančnega načrta in časovnih okvirih. Oglejte si na primer https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2018.pdf. Za oddajo kandidature je potrebno ustvariti konzorcij partnerskih organizacij, ki sodelujejo pri predlogu. Vsaka od organizacij mora imeti svojo lastno PIC kodo. Partnerstvo mora biti transnacionalno in vključevati:

 • Vsaj 3 organizacije iz različnih držav, v primeru tehnične pomoči le iz držav članic EU.
 • V primeru projektov za krepitev zmogljivosti vsaj 2 organizaciji pošiljateljici iz dveh različnih držav članic EU in 2 organizaciji gostiteljici iz dveh različnih držav.

Organizacija koordinatorka mora imeti vsaj 3 leta izkušenj v sektorju humanitarne pomoči in na področju upravljanja prostovoljcev (ter vsaj enega evropskega partnerja in organizacijo gostiteljico v primeru projektov za krepitev zmogljivosti). Tri leta izkušenj na področju upravljanja prostovoljcev lahko potrdi tudi eden od projektnih partnerjev.

Celoten razpisni paket je mogoče prenesti s spletne strani EACEA. Sestavljajo ga:

 • Vloga (e-vloga).
 • Podroben finančni načrt/okvirna razčlenitev/operativne zmogljivosti/finančne zmogljivosti.
 • Častna izjava (ki jo podpiše le organizacija koordinatorka konzorcija)
 • Mandat.

Kot pri certificiranju je potrebno ustvariti in izpolniti spletno e-vlogo ter priložiti obvezno dokumentacijo. Vsi priloženi dokumenti morajo biti v uradnem jeziku EU, ki ga razumejo vsi člani konzorcija.

decoration ball orange two

E-vloga je sestavljena iz sedmih različnih sklopov

Zaprt

Odprt

Dela A in B

sta namenjena podatkom, ki se nanašajo na organizacijo koordinatorko, partnerske organizacije in njihove vloge v projektu

Del C

je namenjen opisu projekta (časovni okviri, finančni načrt, povzetek projekta).

Del D

je namenjen opisu relevantnosti projekta (cilji, ocena potreb, metoda, težave in iskanje rešitev, indeksi za spol, starost in odpornost).

Del E

je namenjen podatkom o kakovosti zasnove in izvajanja projekta (intervencijska logika, indeksi, delovni načrt, predpostavke, tveganja, obvladovanje kakovosti, stroškovna učinkovitost

Del F

Učinek in razširjanje

Del G

Kakovost in ustreznost dogovorov o partnerstvu ter sodelovanju

Ko je e-vloga oddana, prejmete samodejno referenčno številko in sporočilo z obvestilom na registriran elektronski naslov.

decoration ball orange seven
decoration ball purple five
decoration ball green seven

Napotitev

Evropska unija v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč ponuja prostovoljske priložnosti v humanitarnem sektorju, ki omogočajo strokovno rast in krepitev kompetenc, poleg tega pa prispevajo k solidarnostnim ukrepom EU.

 

Razpis za predložitev predlogov za napotitev omogoča certificiranim organizacijam izvedbo projektov, ki vključujejo izbor, usposabljanje in pošiljanje prostovoljcev; organizacijam gostiteljicam omogoča, da izkoristijo prostovoljce v projektih humanitarne pomoči, s čimer se izboljša odpornost ranljivih skupnosti, ki so jih prizadele katastrofe.

RAZPISI ZA PREDLOGE PROJEKTOV ZA NAPOTITEV

Vsako leto EACEA objavi vsaj en razpis za projekte napotitve, katerih cilj je vključitev prostovoljcev v humanitarno pomoč zunaj konteksta EU. Smernice vsebujejo podrobne informacije o ciljih, merilih upravičenosti, podrobnem finančnem načrtu in časovnih okvirih. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2.pdf  

Za predložitev projektnega predloga je potrebno ustanoviti konzorcij partnerskih organizacij. Vsaka organizacija mora imeti svojo PIC kodo (pridobljeno med postopkom certificiranja). Projekt mora vključevati le certificirane organizacije ali tiste, ki so za certificiranje zaprosile pred potekom roka, ki je določen v smernicah. Poleg tega morajo biti partnerstva transnacionalna in morajo vključevati vsaj 2 organizaciji pošiljateljici iz dveh različnih držav članic EU in dve organizaciji gostiteljici. Konzorcij lahko vključuje tudi pridružene organizacije, ki prispevajo k doseganju ciljev projekta, ne da bi pošiljale prostovoljce

 

Le organizacije pošiljateljice smejo biti organizacije koordinatorke v času oddajanja predloga projekta. Celoten razpisni paket je mogoče prenesti s spletne strani EACEA. Sestavljajo ga:

 • Vloga (e-vloga)
 • Podroben finančni načrt/okvirna razčlenitev/operativne zmogljivosti/finančne zmogljivosti
 • Častna izjava (ki jo podpiše le organizacija koordinatorka konzorcija)
 • Mandat

Vsi priloženi dokumenti morajo biti v uradnem jeziku EU, ki ga razumejo vsi člani konzorcija. Prostovoljce je dovoljeno poslati le v države izven EU, ki so prisotne na seznamu smernic, ki ga pripravi in objavi EACEA pred vsakim razpisom za zbiranje predlogov, ne smejo pa izvajati prostovoljnih dejavnosti v državah, kjer poteka oborožen spopad. Ena od primernih dejavnosti, ki so mogoče v okviru projektov za napotitev, je obdobje vajeništva v pisarnah organizacije pošiljateljice za prostovoljce začetnike.

 

Med dejavnostmi, ki se jih financira, so: projekti za izbor, pripravo in, če je to primerno, napotitev prostovoljcev v države izven EU; ukrepi za krepitev zmogljivosti organizacij, da se čim bolj izkoristi sinergijo in dopolnjevanje med vsemi operacijami, ki jih financira Evropska unija; dejavnosti, ki spodbujajo in sporočajo načela Evropske unije; druge priložnosti za usposabljanje.

decoration ball green six
decoration ball orange six
decoration ball purple four

Ustvarjanje partnerstev

Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč financira projekte za napotitev, krepitev zmogljivosti in tehnično pomoč le za konzorcije organizacij pošiljateljic in/ali gostiteljic, da bi okrepila kompetence in zmogljivosti sodelujočih organizacij ter zagotovila učinkovito uresničevanje predlaganih projektnih dejavnosti

Upravičenost organizacij v konzorciju je odvisna od predloženega projekta. Tiste, ki smejo sodelovati pri projektih za napotitev so:

 • Certificirane organizacije pošiljateljice in certificirane organizacije gostiteljice
 • Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice, ki so zaprosile za certificiranje pred rokom projektov za napotitev (vseeno pa je izbor organizacije za projekt odvisen od uspešnega izida postopka certificiranja)
 • Druge organizacije, ki so specializirane za katerokoli področje, ki je relevantno ciljem ali akcijam projekta, in tako prispevajo svoje specifične kompetence
 • Pridružene organizacije (tem ni treba, da so povezane z Evropsko komisijo)
V primeru projektov za tehnično pomoč in krepitev zmogljivosti pa lahko, poleg zgoraj navedenih partnerjev, sodelujejo tudi organizacije, ki želijo opraviti postopek certificiranja.   Če iščete partnerja, da bi ustvarili združenje, uporabite seznam že certificiranih organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic na spletni strani EACEA. Ob prejemu certifikata je organizacija vključena v podatkovno zbirko, ki je objavljena na spletni strani EACEA. To uporabnikom omogoča, da poiščejo uspešne člane in oblikujejo partnerstva, medtem ko upoštevajo zahteve ter načela, ki jih določa Standard 6.

+ 145

že certificiran 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spoznajte naše partnerje

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo