Napotitev prostovoljcev

Glavni cilj pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je, da se usposobljeni prostovoljci udeležijo projektov humanitarne pomoči za podporo najbolj ranljivih skupin, tako s prisotnostjo na terenu kot s spletno prostovoljno dejavnostjo.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Kdo je prostovoljec EU za humanitarno pomoč/Osebni profil prostovoljca EU za humanitarno pomoč

Prostovoljec EU za humanitarno pomoč je usposobljena, visoko motivirana oseba starejša od 18 let (edina starostna omejitev), ki je evropski državljan ali prebivalec EU z dovoljenjem za stalno prebivalnje v eni od držav članic EU.

Projekti napotitve vključujejo sodelovanje prostovoljcev začetnikov in izkušenih prostovoljcev

Zaprt

Odprt

2 Tipa prostovoljcev

Prostovoljca A

Začetniki

Prostovoljci začetniki so večinoma nedavni diplomanti z manj kot tremi leti delovnih izkušenj v sektorju, ki je naveden v profilu prostega mesta

Prostovoljca B

Izkušeni

Izkušeni prostovoljci imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj na odgovornih kvalificiranih delovnih mestih

Izbor prostovoljcev in določitev vlog izvajajo tako organizacije pošiljateljice kot gostiteljice preko oglasov o prostih mestih na platformi pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, to pa zahteva spoštovanje Standardov 2 in 5 navedeno spodaj.

Zahteve za organizacije glede pravnega okvira

Zaprt

Odprt

2 Zahteve

Standard 2

ENAKE MOŽNOSTI IN NEDISKRIMINACIJA

Vključene organizacije bodo imele ničelno toleranco do kakršnekoli diskriminacije in nudile vsem sodelujočim v pobudi enak, pravičen ter transparenten dostop do raznih priložnosti. Zato morajo organizacije razviti ter izvajati politike enakih možnosti in nediskriminacije.

  • Kakšne oblike diskriminacije bi lahko obstajale v državi?
  • Kakšne ukrepe je treba sprejeti, da se temu izognemo (usposabljanje, napotki …)?
  • Ali delujemo v skladu z nacionalno in Evropsko zakonodajo?
  • S kom naj stopim v stik, če se ne spoštuje določenega standarda?
  • Kako poteka zaposlitveni postopek osebja ter izbor prostovoljcev?

Standard 5

VARSTVO PODATKOV

Z osebnimi podatki kandidatov in prostovoljcev, ki so zbrani med izbirnim postopkom, usposabljanjem ter izvedbo aktivnosti na terenu, je treba ravnati v skladu z veljavnimi zakonodajami na področju varstva podatkov, da bi se izognili kakršnikoli globi, izgubi ugleda ali začasni prekinitvi operacij zaradi neizpolnjevanja evropskih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

  • Ali izpolnjujemo zahteve predpisov v skladu z evropsko direktivo in uredbami v zvezi z našim osebjem, našimi prostovoljci ter našimi upravičenci?
  • Kako zagotovimo preprečevanje neprimerne uporabe osebnih podatkov?
  • Kako spremljamo in nadziramo, da ne prihaja do neprimerne uporabe osebnih podatkov?

Opredelitev profilov prostovoljcev (vključno z izbiro med začetniki in izkušenimi prostovoljci) poteka s skrbno oceno potreb organizacij gostiteljic in skupnosti upravičenk v projektih, ki bodo izvedeni. Razpon profilov je lahko od splošnih do bolj specifičnih (vodja projekta, WASH strokovnjak, strokovnjak za enakost spolov ali komunikacijo …). Po prvem krogu izbora kandidatov, ki ga izvedejo organizacije na podlagi dokumentov, poslanih za razpisano prosto mesto, izbrani kandidati sodelujejo pri obveznem usposabljanju (preko spleta in osebno), kot je določeno v pobudi, ki se konča s simulacijo raznih mogočih izrednih razmer. Le kandidati, ki uspešno opravijo usposabljanje in ocenjevanje, lahko postanejo prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Organizacija gostiteljica, ob upoštevanju kandidatovih izkušenj, spretnosti in znanj ter uspešnosti pri usposabljanju, izbere prostovoljca, ki sme na napotitev.   Organizacija pošiljateljica mora za izbranega prostovoljca urediti uvajanje, preden ga pošlje v državo izven EU. To obvezno usposabljanje in uvajanje se lahko v primeru prostovoljcev začetnikov združi tudi s pripravništvom v pisarnah organizacije pošiljateljice (ki traja največ 6 mesecev), z namenom izgradnje kompetenc, ki so potrebne za delo na terenu. Ko prostovoljec prispe v ciljno državo, je organizacija gostiteljica odgovorna, da ta spoštuje standarde, ki jih zahteva pobuda, in zagotavlja ukrepe za zdravje, varnost, zaščito in varovanje ter ustrezne življenjske in delovne pogoje.   Ko se vrne v svojo državo izvora, se mora prostovoljec udeležiti sestanka z organizacijo pošiljateljico, na katerem se poroča in razpravlja o izkušnjah, dobi povratne informacije o pobudi, zaključi učni in razvojni načrt ter prostovoljca obvesti o nadaljnjih možnostih na področju humanitarne pomoči in aktivnega evropskega državljanstva. Prostovoljec lahko sodeluje tudi v dejavnostih za promocijo pobude, da je ta bolj opažena; te dejavnosti potekajo v pisarnah organizacij pošiljateljic in evropskih inštitucij.

  • Ne pozabite! Stroške usposabljanja, nastanitve, vizumov, potovanja in zavarovanja v celoti krije projekt, prostovoljec pa prejema tudi mesečno nadomestilo za izdatke iz žepa, katerega znesek določi Evropska unija na podlagi življenjskih stroškov v ciljni državi.

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Kako se pridružim Prostovoljcem EU za humanitarno pomoč

Postopek za napotitev prostovoljcev vključuje različne korake, med katerimi se kandidata, poleg tega, da se ga ocenjuje, tudi usposobi in pripravi na to izkušnjo

Kako se pridružim EU prostovoljcem za humanitarno pomoč

Zaprt

Odprt

Faza 1

Poiščite morebitne priložnosti za prostovoljstvo na uradni spletni strani GD ECHO, na strani programa Prostovoljci EU za humanitarno pomoč (EU Aud Volunteers)

Faza 2

Vložite prošnjo za priložnosti s Prostovoljci EU za humanitarno pomoč (vloga, motivacijsko pismo, vprašalnik za samooceno, življenjepis v obliki Europass)

Faza 3

Prvi krog izbirnega postopka in razgovor

Faza 4

Sodelovanje pri spletnem in klasičnem usposabljanju

Faza 5

Končni izbor

Faza 6

Uvajanje in podpis pogodbe v prostorih organizacije pošiljateljice

Faza 7

Začetek dejavnosti (odhod v ciljno državo, če je to primerno, ali pa pripravništvo)

Faza 8

Vrnitev v državo izvora

Faza 9

Poročanje (v sodelovanju z organizacijo pošiljateljico in evropskimi ustanovami)

Faza 10

Sodelovanje na dogodkih za promocijo in prepoznavnost

decoration ball green twelve
decoration ball orange fourteen
decoration ball purple nine

Mnenja

Od prostovoljcev se pričakuje, da bodo v času prostovoljstva pripovedovali o svojih delovnih izkušnjah in zapisovali zgodbe s terena, ki bodo objavljene na uradnem portalu DG ECHO in na platformah organizacij pošiljateljic. To omogoča prostovoljcem, da ves svet sliši njihove glasove, pa tudi glasove upravičencev, s katerimi so sodelovali. Prav tako to črpa dodano vrednost iz kompetenc prostovoljcev in poudarja učinkovitost evropske humanitarne pomoči; evropske državljane dodatno obvešča o humanitarnih intervencijah EU in njenih prostovoljcih; ter spodbuja druge potencialne kandidate, da sodelujejo pri pobudi. Prostovoljci postanejo pravi ambasadorji za pobudo in evropsko solidarnost.

  • Ne pozabite! Te komunikacijske dejavnosti so prav tako obvezne kot druge in jih je treba načrtovati ter dokončati med napotitvijo ali po njej s pomočjo Kontaktne točke za komuniciranje v organizaciji pošiljateljici ali konzorciju.

Če se želite bolj poglobiti v svet EUAV, odkriti, kaj prostovoljci počnejo, deliti z njimi občutke pripadnosti, lahko zgodbe s terena poiščete na naslednjih povezavah:

Spoznajte naše partnerje

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo