Kdo smo

Ta priročnik je nastal v okviru projekta za tehnično pomoč ‘More and Better EU Aid Volunteers: povečanje tehničnih zmogljivosti evropskih organizacij in izboljšanje priložnosti državljanov EU za sodelovanje v akcijah humanitarne pomoči’, ki ga je zasnovala skupina Gruppo di Volontariato Civile GVC (Italija) v konzorciju z osmimi drugimi evropskimi organizacijami

youtube logo

Follow us on YouTube

Temeljni cilj projekta je priskrbeti informacije in aktivno vključiti 3 platforme in najmanj 38 evropskih organizacij ter okrepiti njihove zmogljivosti v kontekstih humanitarne pomoči in Prostovoljcev EU za humanitarno pomoč prek spletnega usposabljanja, rezidenčnega usposabljanja mentorjev z udeležbo 18 strokovnjakov, usposabljanja na nacionalnem nivoju v devetih državah, spletnega priročnika, izmenjav osebja med certificiranimi organizacijami in organizacijami, ki si za certificiranjeprizadevajo, javnih konferenc in dejavnosti za povečanje ozaveščenosti (kot so dogodki na univerzah), promocijskih videov in drugega komunikacijskega gradiva.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Partnerji

Projekt ‘More and Better EU Aid Volunteers’ izvaja konzorcij devetih organizacij (od katerih so 3 platforme) iz različnih držav Evropske unije (Italija, Španija, Estonija, Latvija, Portugalska, Madžarska, Ciper, Litva in Slovenija) ter italijanski pridruženi partner.

Nevladne organizacije

Zaprt

Odprt

6 No

Italija

GVC - Gruppo di Volontariato Civile

je neodvisna nevladna italijanska organizacija, ki je bila ustanovljena v Bologni leta 1971. Aktivna je pri mednarodnem sodelovanju s kompleksnimi intervencijskimi strategijami: od humanitarne pomoči za prebivalstvo, ki ga je prizadela naravna nesreča ali oboroženi konflikt, do obnove, od zdravstvene varnosti do varnosti preskrbe s hrano, od razvoja podeželja do izobraževanja in od zaščite žensk do podpore v otroštvu

Španija

Alianza por la Solidaridad

je španska organizacija civilne družbe, ki usmerja prizadevanja in podporo več kot 40,000 ljudi ‒ članov, prostovoljcev, podpornikov in delavcev ‒ za boj proti neenakosti in varovanje človekovih pravic v Latinski Ameriki, Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Evropi

Portugalska

Instituto Marquez de Valle Flor - IMVF

je portugalska fundacija za razvoj in sodelovanje. Ustanovljena je bila leta 1951 in pričela z delovanjem kot razvojna NVO leta 1988 v São Tomé e Príncipe. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je svoje delovanje razširila v druge, predvsem portugalsko govoreče države, in tako svoje posredovanje razširila v Afriko in Latinsko Ameriko

Estonija

Eesti People to People

je estonska neprofitna organizacija, registrirana leta 1997, kot del mednarodne NVO People to People International (PTPI) pa je aktivna že od leta 1993

Latvija

Jaunimo Karjeros Centras (Youth Career & Advising Center)

(Mladinski karierni in svetovalni center) je litvanska nevladna neprofitna inštitucija, ki sta jo s posebno pozornostjo do izobraževalnih programov leta 1999 ustanovila Open Society Fund – Lithuania in Univerza Vytautas Magnus

Ciper

NGO Support centre

(Center za podporo NVO) je neodvisna nevladna neprofitna organizacija, ki se osredotoča na razvoj in krepitev civilne družbe na Cipru

Platforme

Zaprt

Odprt

3 Platforme

Latvija

Latvian Platform for Development Cooperation

je bila ustanovljena leta 2004. Združuje latvijske nevladne organizacije, njeno temeljno prepričanje pa je, da je izkušnja Latvije s prehodom v tržno gospodarstvo lahko koristna za druge. LAPAS spodbuja tudi sodelovanje nevladnih organizacij pri razvojnem sodelovanju in koordinira latvijska prizadevanja na področju izobraževanja za razvoj

Madžarska

HAND

in njene članice si od leta 2003 prizadevajo, da bi mednarodno sodelovanje za razvoj in humanitarno pomoč postalo učinkovitejše, prepoznavnejše in vidnejše. Njen sedež je na Madžarskem

Slovenija

SLOGA

je platforma slovenskih nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih organizacij, ki so aktivne in/ali ozaveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti in soodvisnosti

Associate partner

Zaprt

Odprt

1 Partner

Italija

University of Bologna

Univerza v Bologni, Alma Mater Studiorum je najstarejša univerza v zahodnem svetu in dandanes še vedno podpira inovativnost ter ponuja širok spekter študijskih programov

Spoznajte naše partnerje

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo